Scoutcentrum Buitenzorg is eigendom van Scouting Nederland en sinds 1949 een kampeerterrein. Een enthousiast team van 75 vrijwilligers is verantwoordelijk voor het verblijf van onze gasten en het beheer van de gebouwen en het terrein. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat het terrein en de gebouwen in optimale staat verkeren en dat de gasten een goede tijd hebben. Zij werken er aan dat het terrein nu en in de toekomst een prachtige plaats biedt voor Scouts om te kamperen.

Deze groep vrijwilligers bestaat uit verschillende teams met elk hun eigen deskundigheid en eigen verantwoordelijkheden. Op Buitenzorg zijn de volgende teams actief: Team Kampstaf, Team Bos en Techniek, Team ScoutShop, Team Activiteiten en Team ICT.

Team Kampstaf
Dit zijn de gastheren- en vrouwen die je tegenkomt als je op Buitenzorg gaat kamperen. Ze informeren en begeleiden de kampeerders en de bezoekers tijdens de weekenden en de zomervakantie. Ze weten de weg op het terrein en kunnen je informatie geven over activiteiten die je op Buitenzorg kunt doen, maar ook over de omgeving. Ook begeleiden zij het corvee en zijn verantwoordelijk voor de eindafrekeningen. Ze zijn vaak buiten te vinden en zorgen voor een goede dagelijkse gang van zaken op het terrein. Ook signaleert de kampstaf eventuele technische gebreken aan het terrein, de voorzieningen en eventueel de gebouwen en voert kleine reparaties uit of verricht lichte onderhoudswerkzaamheden. Tot slot controleert de kampstaf het terrein en de gebouwen bij het vertrek van kampeerders.

Team Bos en Techniek
Dit team zorgt voor het onderhoud van het terrein en de gebouwen. Op het terrein snoeien en het kappen van onveilige bomen behoren tot de activiteiten die het bos- en technisch team uitvoeren. Net als kampvuurbankjes maken, hout kloven, takkenrillen aanleggen, de paden in de herfst en winter bladvrij maken en onderhoud aan bijvoorbeeld de daken.

In de gebouwen onderhouden de vrijwilligers de elektra en het sanitair. Ze doen het schilderwerk en houden het materiaal op orde. 

Team Activiteiten
Op Buitenzorg hebben we een aanbod van uiteenlopende activiteiten van creatief tot uitdagend. De vrijwilligers van dit team zorgen dat alle activiteiten up to date blijven. 

ICT, Administratie
Naast deze grotere teams hebben we ook een aantal mensen die helpen met de onderhoud van de computers, het internet, de website, en de administratie.

Ook meedoen?
Ben je nieuwsgierig naar één van de teams, stuur dan een mail naar of bel met 035-5412244. We kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken!