Papier Glas Statiegeldflessen Restafval Plastic doppen Asresten

Hoe gaan we op Buitenzorg om met afval?

Papier
paperOud papier is een belangrijke grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling zorgt voor minder CO2 uitstoot door verminderde verbranding van papier als restafval. Grondstoffen voor papier en karton worden bespaard waardoor uiteindelijk meer bossen behouden kunnen blijven. De papiercontainer bevindt zich bij de karren.

 

Glas
GlassGlas is de perfecte grondstof voor nieuw glas! Het kan keer op keer opnieuw gebruikt worden zonder verlies van kwaliteit. Het glas kan met dop en restjes in de glasbak!

 

 

Restafval
wasteRestafval wat niet kan worden gerecycled door Renewi, het moederbedrijf van Van Loenen, wordt verwerkt tot een Icopower pellet. Dit is een hoogwaardige energiedrager. De energie die vrijkomt bij de verbranding van de pellets wordt omgezet in elektriciteit en warmte, o.a. voor cementovens. Icopower pellets zijn een ideale vervanger van primaire brandstof en dragen daarmee bij aan een lagere CO2 uitstoot. Je vindt de container achterin de milieustraat.

 

Asresten
AshAsresten van een kampvuur kunnen niet worden gerecycled. Het is een eindproduct in de afvalketen en wordt gestort. Er is een aparte container voor de asresten. Zorg er wel voor dat nog grote brandbare stukken hout niet in deze container terecht komen, deze kunnen immers nog wel worden hergebruikt. Hiervoor is een aparte inzamelplaats aanwezig in de milieustraat.

 

Statiegeldflessen
BottlesVaak worden statiegeld flessen aan het eind van een scoutingkamp weggegooid. Wij zamelen deze flessen apart in. Op deze manier is er minder plastic afval, wat door het afvalverwerkingsbedrijf wordt gezien als restafval. Het statiegeld wordt gebruikt voor Scenes projecten, zoals het onderhoud van de fruitdriehoek.

 

Plastic doppen
CapsDoor plastic doppen in te zamelen dragen we bij aan de opleiding voor blindegeleidehonden. De opleiding voor één hond kost €5000,-. Hieronder vallen alle kosten zoals voer, medische kosten, de instructeurs en professionele begeleiding in een pleeggezin. Hiervoor zijn 11 miljoen doppen nodig! Helpen jullie mee?